Ekumenický1. Mojžišova27,21

1. Mojžišova 27:21

Genesis

Izák po­vedal Jákobovi: Pri­stúp, syn môj, nech zis­tím, či si ty môj syn Ézav, alebo nie.


Verš v kontexte

20 Izák však synovi po­vedal: Ako si len mohol tak rých­lo niečo náj­sť, syn môj? On od­vetil: Umožnil mi to Hos­podin, tvoj Boh. 21 Izák po­vedal Jákobovi: Pri­stúp, syn môj, nech zis­tím, či si ty môj syn Ézav, alebo nie. 22 Jákob pri­stúpil k svojmu ot­covi Izákovi, ktorý sa ho dot­kol, a po­vedal: Hlas, ten je Jákobov, ale ruky, tie sú Ézavove.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

21 A Izák po­vedal Jakobovi: Nože poď bližšie, aby som ťa ohmatal, môj synu, či si ty môj syn Ezav či nie.

Evanjelický

21 Vtedy po­vedal Izák Jákobovi: Pri­stúp, syn môj, nech ťa ohmatám, či si to ty, môj syn Ézav, a či nie.

Ekumenický

21 Izák po­vedal Jákobovi: Pri­stúp, syn môj, nech zis­tím, či si ty môj syn Ézav, alebo nie.

Bible21

21 Izák ale Jáko­bovi ře­kl: „Po­jď blíž, ať na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi oprav­du můj syn Ezau, nebo ne.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček