Ekumenický1. Mojžišova27,11

1. Mojžišova 27:11

Genesis

Jákob však mat­ke Rebeke po­vedal: Môj brat Ézav je pred­sa chl­patý a ja mám hlad­kú po­kožku.


Verš v kontexte

10 Po­tom ho zanesieš ot­covi, aby sa najedol a požeh­nal ťa, skôr ako zo­mrie. 11 Jákob však mat­ke Rebeke po­vedal: Môj brat Ézav je pred­sa chl­patý a ja mám hlad­kú po­kožku. 12 Možno ma otec aj ohmatá. Po­tom si bude mys­lieť, že si z neho robím po­smech. Tak pri­vediem na seba kliat­bu na­mies­to požeh­nania.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

11 A Jakob po­vedal Rebeke, svojej mat­ke: Hľa, Ezav, môj brat, je chlpatý človek, a ja som hladký.

Evanjelický

11 Jákob však po­vedal mat­ke Rebeke: Po­zri, môj brat Ézav je chl­patý človek, za­tiaľ čo ja som hlad­ký.

Ekumenický

11 Jákob však mat­ke Rebeke po­vedal: Môj brat Ézav je pred­sa chl­patý a ja mám hlad­kú po­kožku.

Bible21

11 Jákob ale své mat­ce Re­be­ce ře­kl: „Po­hleď, můj bra­tr Ezau je chlu­patý, kdežto já jsem ho­lý.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček