Ekumenický1. Mojžišova26,5

1. Mojžišova 26:5

Genesis

To pre­to, že Ab­rahám po­slúchol môj hlas a za­chovával moje nariadenia, príkazy, ustanovenia a zákony.


Verš v kontexte

4 Rozm­nožím tvoje po­tom­stvo ako nebes­ké hviez­dy a tvoj­mu po­tom­stvu dám všet­ky tieto krajiny. V tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky národy zeme. 5 To pre­to, že Ab­rahám po­slúchol môj hlas a za­chovával moje nariadenia, príkazy, ustanovenia a zákony. 6 Izák teda zo­stal v Geráre.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

5 pre­tože Ab­rahám po­slúchol na môj hlas a za­choval moje nariadenie, moje pri­kázania, moje ustanovenia a moje zákony.

Evanjelický

5 pre­tože Ab­rahám po­slúchol môj hlas a za­chovával moje nariadenia, moje príkazy, moje ustanovenia a zákony.

Ekumenický

5 To pre­to, že Ab­rahám po­slúchol môj hlas a za­chovával moje nariadenia, príkazy, ustanovenia a zákony.

Bible21

5 To pro­to, že Abraham upo­s­le­chl můj hlas a za­choval, co jsem mu svěřil – má přikázání, má us­tano­vení a má ponaučení.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček