Ekumenický1. Mojžišova26,32

1. Mojžišova 26:32

Genesis

V ten is­tý deň prišli Izákovi sluhovia a po­vedali mu o studni, ktorú vy­kopali: Našli sme vodu!


Verš v kontexte

31 Ráno vstali a prísažne uzav­reli zmluvu. Izák ich po­tom pre­pus­til a oni od­išli od neho v pokoji. 32 V ten is­tý deň prišli Izákovi sluhovia a po­vedali mu o studni, ktorú vy­kopali: Našli sme vodu! 33 On ju na­zval Šibea, pre­to sa to mes­to do­dnes volá Beér-Šeba.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

32 A stalo sa toho dňa, že prišli služob­níci Izákovi a oznámili mu o stud­ni, ktorú kopali, a po­vedali mu: Našli sme vodu.

Evanjelický

32 V ten is­tý deň prišli Izákovi sluhovia a o stud­ni, ktorú vy­kopali, mu oznámili: Našli sme vodu.

Ekumenický

32 V ten is­tý deň prišli Izákovi sluhovia a po­vedali mu o studni, ktorú vy­kopali: Našli sme vodu!

Bible21

32 A téhož dne se stalo, že přiš­li Izá­kovi služebníci a po­vědě­li mu o studni, kte­rou kopa­li: „Naš­li jsme vodu!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček