Ekumenický1. Mojžišova26,31

1. Mojžišova 26:31

Genesis

Ráno vstali a prísažne uzav­reli zmluvu. Izák ich po­tom pre­pus­til a oni od­išli od neho v pokoji.


Verš v kontexte

30 Po­tom im pri­pravil hos­tinu a oni sa najed­li a na­pili. 31 Ráno vstali a prísažne uzav­reli zmluvu. Izák ich po­tom pre­pus­til a oni od­išli od neho v pokoji. 32 V ten is­tý deň prišli Izákovi sluhovia a po­vedali mu o studni, ktorú vy­kopali: Našli sme vodu!

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

31 Po­tom vstali skoro ráno a pri­sahali druh druhovi, a Izák ich pre­pus­til, a od­išli od neho v po­koji.

Evanjelický

31 Za­včas rána vstali a pri­sahali si na­vzájom. Keď ich Izák pre­pus­til, od­išli od neho v po­koji.

Ekumenický

31 Ráno vstali a prísažne uzav­reli zmluvu. Izák ich po­tom pre­pus­til a oni od­išli od neho v pokoji.

Bible21

31 Časně ráno pak vsta­li a vzájemně si přísaha­li. Po­tom je Izák pro­pustil, a tak od něj ode­š­li v poko­ji.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček