Ekumenický1. Mojžišova26,30

1. Mojžišova 26:30

Genesis

Po­tom im pri­pravil hos­tinu a oni sa najed­li a na­pili.


Verš v kontexte

29 že nám ne­ub­lížiš, ako sme ti ani my ne­ub­lížili. Veď sme ti pre­ukazovali len dob­ro a pre­pus­tili sme ťa v pokoji. Ty si teraz Hos­podinov požeh­naný. 30 Po­tom im pri­pravil hos­tinu a oni sa najed­li a na­pili. 31 Ráno vstali a prísažne uzav­reli zmluvu. Izák ich po­tom pre­pus­til a oni od­išli od neho v pokoji.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

30 A učinil im hos­tinu, a jed­li a pili.

Evanjelický

30 Vtedy im pri­pravil hos­tinu a oni sa najed­li a na­pili.

Ekumenický

30 Po­tom im pri­pravil hos­tinu a oni sa najed­li a na­pili.

Bible21

30 Vy­stro­jil jim tedy hosti­nu a jedli a pi­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček