Ekumenický1. Mojžišova26,21

1. Mojžišova 26:21

Genesis

Po­tom vy­kopali druhú studňu, ale aj pre tú sa do­hadovali a po­menovali ju Sit­na.


Verš v kontexte

20 Gerár­ski pas­tieri sa však preli s Izákovými pas­tier­mi a hovorili: To je naša voda! Pre­to sa tá studňa volá Ések, lebo sa s ním vadili. 21 Po­tom vy­kopali druhú studňu, ale aj pre tú sa do­hadovali a po­menovali ju Sit­na. 22 Od­tiaľ od­išiel a vy­kopal ďalšiu studňu, pre ktorú sa už nehádali. Po­menoval ju Rechobót a po­vedal: Teraz nám Hos­podin dožičil šíry pries­tor, aby sme sa v kraji moh­li rozm­nožiť.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

21 Po­tom vy­kopali druhú studňu a vadili sa aj o tú, a pre­to na­zval jej meno Sit­na.

Evanjelický

21 Po­tom vy­kopali druhú, ale aj o tú sa hádali, a po­menovali ju Sit­ná .

Ekumenický

21 Po­tom vy­kopali druhú studňu, ale aj pre tú sa do­hadovali a po­menovali ju Sit­na.

Bible21

21 Po­tom vy­kopa­li další studnu. I o tu se háda­li, a tak ji na­zval Sit­na, Ne­přá­tel­ství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček