Ekumenický1. Mojžišova26,20

1. Mojžišova 26:20

Genesis

Gerár­ski pas­tieri sa však preli s Izákovými pas­tier­mi a hovorili: To je naša voda! Pre­to sa tá studňa volá Ések, lebo sa s ním vadili.


Verš v kontexte

19 Izákovi sluhovia pri výkope v Gerárskom údolí našli studňu s pramenitou vodou. 20 Gerár­ski pas­tieri sa však preli s Izákovými pas­tier­mi a hovorili: To je naša voda! Pre­to sa tá studňa volá Ések, lebo sa s ním vadili. 21 Po­tom vy­kopali druhú studňu, ale aj pre tú sa do­hadovali a po­menovali ju Sit­na.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale pas­tieri z Gerára vadili sa s pas­tier­mi Izákovými a vraveli: To je naša voda. A tak na­zval meno stud­ne Esek, lebo sa vadili s ním.

Evanjelický

20 Ale gerár­ski pas­tieri sa hádali s Izákovými pas­tier­mi a hovorili: Voda je naša. Pre­to po­menovali tú studňu Ések , lebo sa s ním hádali.

Ekumenický

20 Gerár­ski pas­tieri sa však preli s Izákovými pas­tier­mi a hovorili: To je naša voda! Pre­to sa tá studňa volá Ések, lebo sa s ním vadili.

Bible21

20 Ge­rarští pastýři se však za­ča­li s Izá­kový­mi pastýři o studnu hádat: „­Ta voda je naše!“ A tak Izák tu studnu na­zval Esek, Ro­ze­pře, pro­tože se s ním pře­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček