Ekumenický1. Mojžišova26,19

1. Mojžišova 26:19

Genesis

Izákovi sluhovia pri výkope v Gerárskom údolí našli studňu s pramenitou vodou.


Verš v kontexte

18 Izák znova vy­kopal stud­ne vy­hĺbené ešte za čias jeho otca Ab­raháma, ktoré po Ab­rahámovej smr­ti Filištín­ci za­sypali. Po­menoval ich rov­nako ako jeho otec. 19 Izákovi sluhovia pri výkope v Gerárskom údolí našli studňu s pramenitou vodou. 20 Gerár­ski pas­tieri sa však preli s Izákovými pas­tier­mi a hovorili: To je naša voda! Pre­to sa tá studňa volá Ések, lebo sa s ním vadili.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

19 A služob­níci Izákovi kopali aj na tej doline a našli tam studňu živej vody.

Evanjelický

19 Keď Izákovi sluhovia kopali v údolí, našli tam žried­lo čer­stvej vody.

Ekumenický

19 Izákovi sluhovia pri výkope v Gerárskom údolí našli studňu s pramenitou vodou.

Bible21

19 Izá­kovi služebníci v tom údo­lí kopa­li a naš­li studnici pra­meni­té vo­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček