Ekumenický1. Mojžišova26,14

1. Mojžišova 26:14

Genesis

Vlast­nil stáda oviec, dobyt­ka a počet­né služob­níc­tvo. Pre­to mu Filištín­ci závideli.


Verš v kontexte

13 Tak sa ten­to muž vzmohol a vzmáhal sa čoraz viac a viac, až sa stal veľmi zámožný. 14 Vlast­nil stáda oviec, dobyt­ka a počet­né služob­níc­tvo. Pre­to mu Filištín­ci závideli. 15 Filištín­ci za­sypali a prachom za­hádzali všet­ky stud­ne, ktoré vy­kopali sluhovia za čias Izákov­ho otca Ab­raháma.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

14 A mal stádo drob­ného dobyt­ka a stádo rožného stat­ku a služob­nej čeľade mnoho, a pre­to mu závideli Filištíni.

Evanjelický

14 Mal stáda oviec a dobyt­ka i mnoho služob­níc­tva, takže mu Filištín­ci závideli.

Ekumenický

14 Vlast­nil stáda oviec, dobyt­ka a počet­né služob­níc­tvo. Pre­to mu Filištín­ci závideli.

Bible21

14 Měl stáda bravu, stáda sko­tu a početné služebnictvo. Pro­to mu Fi­lištíni za­ča­li závi­dět.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček