Ekumenický1. Mojžišova26,10

1. Mojžišova 26:10

Genesis

Abímelech však po­vedal: Čo si nám to urobil? Ľah­ko sa moh­lo stať, že by nie­ktorý muž s tvojou ženou spal a bol by si na nás uvalil veľkú vinu.


Verš v kontexte

9 Abímelech si pred­volal Izáka a po­vedal mu: To je určite tvoja manžel­ka. Prečo si mi teda po­vedal, že je to tvoja ses­tra? Izák od­vetil: Po­vedal som to pre­to, aby som pre ňu ne­prišiel o život. 10 Abímelech však po­vedal: Čo si nám to urobil? Ľah­ko sa moh­lo stať, že by nie­ktorý muž s tvojou ženou spal a bol by si na nás uvalil veľkú vinu. 11 Pre­to Abímelech pri­kázal všet­kému ľudu: Kto sa dot­kne toh­to muža alebo jeho ženy, toho stih­ne trest smr­ti.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

10 A Abimelech po­vedal: Čo si nám to urobil? Málo chýbalo, čo by bol nie­ktorý z ľudu ležal s tvojou ženou, a bol by si na nás uviedol vinu.

Evanjelický

10 Abímelech však po­vedal: Čo si nám to vy­konal? Málo chýbalo, že nie­kto z ľudu ne­spal s tvojou ženou, a tak by si bol uvalil vinu na nás.

Ekumenický

10 Abímelech však po­vedal: Čo si nám to urobil? Ľah­ko sa moh­lo stať, že by nie­ktorý muž s tvojou ženou spal a bol by si na nás uvalil veľkú vinu.

Bible21

10 Abi­me­lech zvo­lal: „Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl sna­dno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uve­dl vinu!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček