Ekumenický1. Mojžišova26,1

1. Mojžišova 26:1

Genesis

V krajine na­stal hlad, no iný, ako ten pr­vý z Abrahámových čias. Izák sa od­sťahoval do Gerára k filištínskemu kráľovi Abímelechovi.


Verš v kontexte

1 V krajine na­stal hlad, no iný, ako ten pr­vý z Abrahámových čias. Izák sa od­sťahoval do Gerára k filištínskemu kráľovi Abímelechovi. 2 Zjavil sa mu Hos­podin a po­vedal: Nechoď do Egyp­ta, zo­staň v krajine, o ktorej ti po­viem. 3 Po­bud­ni v tej krajine ako cudzinec. Ja budem s tebou a požeh­nám ťa. Tebe a tvoj­mu po­tom­stvu dám všet­ky tieto krajiny. Tak spl­ním prísahu, ktorou som sa za­viazal tvoj­mu ot­covi Ab­rahámovi:

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

1 A po­vs­tal v zemi hlad, mimo tam­toho pr­vého hladu, ktorý bol za dňov Ab­rahámových, a Izák od­išiel k Abimelechovi, kráľovi Filištínov, do Gerára.

Evanjelický

1 V krajine však na­stal hlad - iný než pr­vý hlad, ktorý bol za čias Ab­rahámových - pre­to Izák od­išiel do Geráru k filištín­skemu kráľovi Abímelechovi.

Ekumenický

1 V krajine na­stal hlad, no iný, ako ten pr­vý z Abrahámových čias. Izák sa od­sťahoval do Gerára k filištínskemu kráľovi Abímelechovi.

Bible21

1 V zemi pak na­stal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů Abraha­mových), a tak se Izák vy­dal do Ge­ra­ru k fi­lištín­ské­mu krá­li Abi­me­le­chovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček