Ekumenický1. Mojžišova22,6

1. Mojžišova 22:6

Genesis

Ab­rahám vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svoj­ho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu.


Verš v kontexte

5 Po­vedal svojim sluhom: Zo­staňte tu s oslom. Ja pôj­dem s chlapcom ta, po­kloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. 6 Ab­rahám vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svoj­ho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu. 7 Izák po­vedal svoj­mu ot­covi Ab­rahámovi: Otec! Ten od­povedal: Čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: Po­zri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu?

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

6 A Ab­rahám vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svoj­ho syna, a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obi­dvaja spolu.

Evanjelický

6 Po­tom Ab­rahám vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč, a tak šli ved­no obaja.

Ekumenický

6 Ab­rahám vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svoj­ho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu.

Bible21

6 Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spo­lu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček