Ekumenický1. Mojžišova22,19

1. Mojžišova 22:19

Genesis

Po­tom sa Ab­rahám vrátil k svojim sluhom a všet­ci spolu sa po­brali do Beér-Šeby, kde Ab­rahám býval.


Verš v kontexte

18 Pre­tože si po­slúchol môj hlas, v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky národy zeme. 19 Po­tom sa Ab­rahám vrátil k svojim sluhom a všet­ci spolu sa po­brali do Beér-Šeby, kde Ab­rahám býval. 20 Po tých­to udalos­tiach oznámili Ab­rahámovi: Mil­ka porodila synov tvoj­mu bratovi Náchorovi:

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

19 Vtedy sa na­vrátil Ab­rahám ku svojim sluhom, a vstali a išli spolu do Bér-šeby. A Ab­rahám býval v Bér-šebe.

Evanjelický

19 Nato sa Ab­rahám vrátil ku svojim sluhom. Po­tom vstali a spolu šli do Beér-Šeby; a Ab­rahám býval v Beér-Šebe.

Ekumenický

19 Po­tom sa Ab­rahám vrátil k svojim sluhom a všet­ci spolu sa po­brali do Beér-Šeby, kde Ab­rahám býval.

Bible21

19 Nato se Abraham vrá­til ke svým služebníkům a ode­š­li spo­lu do Beer-še­by. Abraham po­tom byd­lel v Beer-še­bě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček