Ekumenický1. Mojžišova22,18

1. Mojžišova 22:18

Genesis

Pre­tože si po­slúchol môj hlas, v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky národy zeme.


Verš v kontexte

17 určite ťa požeh­nám a rozm­nožím tvoje po­tom­stvo ako hviez­dy na nebi a ako piesok na mor­skom brehu; tvoje po­tom­stvo sa zmoc­ní brány svojich ne­priateľov. 18 Pre­tože si po­slúchol môj hlas, v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky národy zeme. 19 Po­tom sa Ab­rahám vrátil k svojim sluhom a všet­ci spolu sa po­brali do Beér-Šeby, kde Ab­rahám býval.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

18 a v tvojom semene budú požeh­nané všet­ky národy zeme, pre­tože si po­slúchol na môj hlas.

Evanjelický

18 A v tvojom po­tom­stve požeh­nané budú všet­ky národy zeme, pre­tože si po­slúchol môj hlas.

Ekumenický

18 Pre­tože si po­slúchol môj hlas, v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky národy zeme.

Bible21

18 a ve tvém se­meni do­jdou požeh­nání všech­ny náro­dy země, pro­tože jsi upo­s­le­chl můj hlas.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček