Ekumenický1. Mojžišova22,15

1. Mojžišova 22:15

Genesis

Hos­podinov an­jel znova za­volal z neba na Ab­raháma


Verš v kontexte

14 Ab­rahám na­zval toto mies­to: Hos­podin sa po­stará. Tak sa do­dnes hovorí: Na vr­chu sa Hos­podin po­stará. 15 Hos­podinov an­jel znova za­volal z neba na Ab­raháma 16 a po­vedal: Pri­sahám na seba samého — znie výrok Hos­podina — pre­tože si to urobil a ne­odop­rel si mi svoj­ho jediného syna,

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

15 Vtedy za­volal an­jel Hos­podinov na Ab­raháma po druhé z neba

Evanjelický

15 Po­tom an­jel Hos­podinov za­volal z neba na Ab­raháma druhý raz

Ekumenický

15 Hos­podinov an­jel znova za­volal z neba na Ab­raháma

Bible21

15 Hos­po­dinův an­děl pak na Abraha­ma za­vo­lal z nebe po­druhé:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček