Ekumenický1. Mojžišova12,4

1. Mojžišova 12:4

Genesis

Vtedy Ab­rám od­išiel, ako mu pri­kázal Hos­podin. Šiel s ním aj Lót. Ab­rám mal sedem­desiat­päť rokov, keď od­išiel z Cháranu.


Verš v kontexte

3 Požeh­nám tých, čo žeh­najú teba, zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požeh­nané všet­ky po­kolenia zeme. 4 Vtedy Ab­rám od­išiel, ako mu pri­kázal Hos­podin. Šiel s ním aj Lót. Ab­rám mal sedem­desiat­päť rokov, keď od­išiel z Cháranu. 5 Ab­rám vzal svoju ženu Sáraj, svoj­ho synov­ca Lóta, všetok majetok, čo nadobud­li, i služob­níc­tvo, ktoré zís­kali v Chárane. Po­hli sa a šli do Kanaánu. Keď prišli do Kanaánu,

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 Vtedy išiel Ab­ram tak, ako mu hovoril Hos­podin, a išiel s ním Lot. A Ab­ramovi bolo sedem­desiat­päť rokov, keď vy­šiel z Chárana.

Evanjelický

4 Vtedy Ab­rám od­išiel, ako mu pri­kázal Hos­podin; šiel s ním aj Lót. Ab­rám mal sedem­desiat­päť rokov, keď vy­šiel z Cháránu.

Ekumenický

4 Vtedy Ab­rám od­išiel, ako mu pri­kázal Hos­podin. Šiel s ním aj Lót. Ab­rám mal sedem­desiat­päť rokov, keď od­išiel z Cháranu.

Bible21

4 Abram tedy šel, jak mu ře­kl Hos­po­din, a šel s ním i Lot. Když ode­šel z Cháranu, bylo Abra­movi se­dm­desát pět let.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček