Ekumenický1. Mojžišova12,3

1. Mojžišova 12:3

Genesis

Požeh­nám tých, čo žeh­najú teba, zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požeh­nané všet­ky po­kolenia zeme.


Verš v kontexte

2 Urobím z teba veľký národ, požeh­nám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požeh­naním! 3 Požeh­nám tých, čo žeh­najú teba, zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požeh­nané všet­ky po­kolenia zeme. 4 Vtedy Ab­rám od­išiel, ako mu pri­kázal Hos­podin. Šiel s ním aj Lót. Ab­rám mal sedem­desiat­päť rokov, keď od­išiel z Cháranu.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 A požeh­nám tých, ktorí ťa žeh­najú, a tých, ktorí ti zlorečia, pre­kľajem, a budú požeh­nané v tebe všet­ky čeľade zeme.

Evanjelický

3 Žeh­nať budem tých, čo teba žeh­najú, pre­kľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požeh­nané všet­ky čeľade zeme.

Ekumenický

3 Požeh­nám tých, čo žeh­najú teba, zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požeh­nané všet­ky po­kolenia zeme.

Bible21

3 Požeh­nám těm, kdo ti žehnají, a to­ho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny ro­di­ny zemědo­jdou požeh­nání v tobě.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček