Ekumenický1. Mojžišova12,2

1. Mojžišova 12:2

Genesis

Urobím z teba veľký národ, požeh­nám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požeh­naním!


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Ab­rámovi: Odíď zo svojej krajiny, od svoj­ho príbuzen­stva a z domu svoj­ho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. 2 Urobím z teba veľký národ, požeh­nám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požeh­naním! 3 Požeh­nám tých, čo žeh­najú teba, zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požeh­nané všet­ky po­kolenia zeme.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 A učiním ťa veľkým národom a požeh­nám ťa a zvelebím tvoje meno, a budeš požeh­naním.

Evanjelický

2 Urobím ťa veľkým národom, požeh­nám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požeh­naním.

Ekumenický

2 Urobím z teba veľký národ, požeh­nám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požeh­naním!

Bible21

2 Učiním z tebe ve­liký národa požeh­nám ti. Zjednám ti ve­liké jménoa bu­deš požeh­náním.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček