Ekumenický1. Mojžišova12,19

1. Mojžišova 12:19

Genesis

Prečo si po­vedal, že je to tvoja ses­tra? Ja som si ju pre­to vzal za ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď!


Verš v kontexte

18 Faraón za­volal Ab­ráma a po­vedal mu: Čo si mi to urobil? Prečo si mi ne­povedal, že je to tvoja žena? 19 Prečo si po­vedal, že je to tvoja ses­tra? Ja som si ju pre­to vzal za ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď! 20 Faraón ho po­tom zveril mužom, aby ho po­slali preč aj s jeho ženou i so všet­kým, čo mal.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

19 Prečo si hovoril: Je moja ses­tra? A ja som si ju vzal za ženu. A tak teraz hľa, tu máš svoju ženu, vez­mi a iď!

Evanjelický

19 Prečo si hovoril: To je moja ses­tra? Tak som si ju vzal za ženu. Teraz tu máš svoju ženu, vez­mi si ju a choď!

Ekumenický

19 Prečo si po­vedal, že je to tvoja ses­tra? Ja som si ju pre­to vzal za ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď!

Bible21

19 Pro­č jsi říkal: ‚Je to má sestra‘? Vž­dyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vez­mi si ji a jdi!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček