Ekumenický1. Mojžišova12,15

1. Mojžišova 12:15

Genesis

Uvideli ju aj faraónovi dvorania, vy­chválili ju pred faraónom a od­vied­li ju do jeho paláca.


Verš v kontexte

14 Keď Ab­rám prišiel do Egyp­ta, Egypťania videli, že je to žena veľmi krás­na. 15 Uvideli ju aj faraónovi dvorania, vy­chválili ju pred faraónom a od­vied­li ju do jeho paláca. 16 Ten pre ňu s Abrámom dob­re za­ob­chádzal, takže mal ov­ce, dobytok, os­ly, sluhov, slúžky, os­lice a ťavy.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

15 A uvidiac ju kniežatá fara­onove chválili ju fara­onovi, a žena bola vzatá do domu fara­onov­ho.

Evanjelický

15 Keď ju uvideli faraónovi dvorania, vy­chvaľovali ju faraónovi; tak od­vied­li ženu do faraónov­ho domu.

Ekumenický

15 Uvideli ju aj faraónovi dvorania, vy­chválili ju pred faraónom a od­vied­li ju do jeho paláca.

Bible21

15 A když ji uvi­dě­li fa­rao­novi hodnostáři, vy­chvá­li­li ji před fa­rao­nem tak, že byla vza­ta do fa­rao­nova do­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček