Ekumenický1. Mojžišova12,1

1. Mojžišova 12:1

Genesis

Hos­podin po­vedal Ab­rámovi: Odíď zo svojej krajiny, od svoj­ho príbuzen­stva a z domu svoj­ho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.


Verš v kontexte

1 Hos­podin po­vedal Ab­rámovi: Odíď zo svojej krajiny, od svoj­ho príbuzen­stva a z domu svoj­ho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. 2 Urobím z teba veľký národ, požeh­nám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požeh­naním! 3 Požeh­nám tých, čo žeh­najú teba, zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požeh­nané všet­ky po­kolenia zeme.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 A Hos­podin riekol Ab­ramovi: Vy­j­di zo svojej zeme a zo svoj­ho príbuzen­stva i z domu svoj­ho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem.

Evanjelický

1 Hos­podin riekol Ab­rámovi: Vy­j­di zo svojej krajiny, zo svoj­ho príbuzen­stva i z domu svoj­ho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.

Ekumenický

1 Hos­podin po­vedal Ab­rámovi: Odíď zo svojej krajiny, od svoj­ho príbuzen­stva a z domu svoj­ho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.

Bible21

1 Hos­po­din Bůh ře­kl Abra­movi: „O­de­jdi ze své země, ze svého příbu­zen­stva a ze svého ot­cov­ského domu do země, kte­rou ti ukážu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček