Ekumenický1. Mojžišova1,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 1:5

Genesis

Boh na­zval svet­lo dňom a tmu na­zval nocou. Bol večer, bolo ráno, pr­vý deň.


Verš v kontexte

4 Boh videl, že svet­lo je dob­ré, a od­delil svet­lo od tmy. 5 Boh na­zval svet­lo dňom a tmu na­zval nocou. Bol večer, bolo ráno, pr­vý deň. 6 Boh po­vedal: Nech je ob­loha upro­stred vôd a nech od­deľuje vody od vôd.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A Bôh na­zval svet­lo dňom a tmu na­zval nocou. A bol večer, a bolo ráno, pr­vý deň.

Evanjelický

5 Boh po­menoval svet­lo dňom a tmu po­menoval nocou. A bol večer a bolo ráno: pr­vý deň.

Ekumenický

5 Boh na­zval svet­lo dňom a tmu na­zval nocou. Bol večer, bolo ráno, pr­vý deň.

Bible21

5 Bůh na­zval svět­lo „­den“ a tmu na­zval „no­c“. Byl večer a bylo ráno, den první.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček