Ekumenický1. Mojžišova1,31

1. Mojžišova 1:31

Genesis

Boh videl, že všet­ko, čo utvoril, bolo veľmi dob­ré. Bol večer a bolo ráno, šies­ty deň.


Verš v kontexte

29 Po­tom Boh po­vedal: Dal som vám všet­ky semen­né rast­liny na zemi a všet­ky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli po­kr­mom. 30 No všet­kým suchozem­ským živočíchom, všet­kému nebes­kému vtác­tvu a všet­kému živému tvor­stvu, čo sa po­hybuje po zemi, dávam za po­travu všet­ky zelené byliny. Tak sa aj stalo. 31 Boh videl, že všet­ko, čo utvoril, bolo veľmi dob­ré. Bol večer a bolo ráno, šies­ty deň.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 A Bôh videl všet­ko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dob­ré. A bol večer, a bolo ráno, šies­ty deň.

Evanjelický

31 A Boh videl všet­ko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dob­ré. A bol večer a bolo ráno: šies­ty deň.

Ekumenický

31 Boh videl, že všet­ko, čo utvoril, bolo veľmi dob­ré. Bol večer a bolo ráno, šies­ty deň.

Bible21

31 Bůh vi­děl všech­no, co uči­nil, a hle, bylo to vel­mi dob­ré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček