EkumenickýGalatským5,24

Galatským 5:24

Tí, čo pat­ria Ježišovi Kris­tovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami.


Verš v kontexte

23 mier­nosť, seba­ov­ládanie. Proti takým­to veciam nie je zákon. 24 Tí, čo pat­ria Ježišovi Kris­tovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. 25 Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konaj­me!

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

24 A tí, ktorí Kristovi, ukrižovali s­voje telo s jeho vášňami a žiadosťami.

Evanjelický

24 Tí, čo prináležia Kris­tovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami.

Ekumenický

24 Tí, čo pat­ria Ježišovi Kris­tovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami.

Bible21

24 Ti, kdo patří Kri­stu Ježíši, ukřižova­li svou těles­nost s její­mi vášně­mi a sklo­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček