EkumenickýGalatským1,8

Galatským 1:8

Ale keby sme my alebo aj an­jel z neba hlásali iné evan­jelium na­mies­to toho, ktoré sme vám hlásali — nech je pre­kliaty!


Verš v kontexte

7 Iného evan­jelia však niet. To iba nie­ktorí robia medzi vami zmätok a chcú pre­krútiť Kris­tovo evan­jelium. 8 Ale keby sme my alebo aj an­jel z neba hlásali iné evan­jelium na­mies­to toho, ktoré sme vám hlásali — nech je pre­kliaty! 9 Ako sme už po­vedali, aj teraz opakujem: Ak vám nie­kto hlásal iné evan­jelium na­mies­to toho, ktoré ste prijali — nech je pre­kliaty!

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale aj keby sme vám my alebo an­jel z neba zves­toval iné ako to, čo sme vám zves­tovali, nech je pre­kliaty!

Evanjelický

8 Ale keby sme aj my, alebo keby vám an­jel z neba zves­toval (iné) evan­jelium mies­to toho, ktoré sme vám my zves­tovali, - nech je pre­kliaty!

Ekumenický

8 Ale keby sme my alebo aj an­jel z neba hlásali iné evan­jelium na­mies­to toho, ktoré sme vám hlásali — nech je pre­kliaty!

Bible21

8 Kdy­by vám kdoko­li – ať už my sami nebo tře­ba an­děl z nebe – kázal jiné evange­li­um než to, které jsme vám káza­li, ať je pro­klet!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček