EkumenickýGalatským1,7

Galatským 1:7

Iného evan­jelia však niet. To iba nie­ktorí robia medzi vami zmätok a chcú pre­krútiť Kris­tovo evan­jelium.


Verš v kontexte

6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás po­volal Kris­tovou milosťou, tak rých­lo pre­biehate k inému evan­jeliu. 7 Iného evan­jelia však niet. To iba nie­ktorí robia medzi vami zmätok a chcú pre­krútiť Kris­tovo evan­jelium. 8 Ale keby sme my alebo aj an­jel z neba hlásali iné evan­jelium na­mies­to toho, ktoré sme vám hlásali — nech je pre­kliaty!

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 ktoré nie je iné, iba že sú nie­ktorí, ktorí vás ne­pokoja a chcú pre­vrátiť evan­jelium Kris­tovo.

Evanjelický

7 ktoré ani nie je iné evan­jelium. Sú však nie­ktorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú pre­krútiť evan­jelium Kris­tovo.

Ekumenický

7 Iného evan­jelia však niet. To iba nie­ktorí robia medzi vami zmätok a chcú pre­krútiť Kris­tovo evan­jelium.

Bible21

7 Žádné jiné evange­li­um ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrá­tit evange­li­um Kri­stovo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček