EkumenickýGalatským1,6

Galatským 1:6

Čudujem sa, že od toho, ktorý vás po­volal Kris­tovou milosťou, tak rých­lo pre­biehate k inému evan­jeliu.


Verš v kontexte

5 Jemu sláva na veky vekov. Amen. 6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás po­volal Kris­tovou milosťou, tak rých­lo pre­biehate k inému evan­jeliu. 7 Iného evan­jelia však niet. To iba nie­ktorí robia medzi vami zmätok a chcú pre­krútiť Kris­tovo evan­jelium.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Divím sa, že tak skoro od­stupujete od toho, ktorý vás po­volal v milos­ti Kris­tovej, k inému evan­jeliu,

Evanjelický

6 Čudujem sa, že od Toho, ktorý vás po­volal v milos­ti Kris­tovej, sa tak rých­lo od­vraciate k inému evan­jeliu,

Ekumenický

6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás po­volal Kris­tovou milosťou, tak rých­lo pre­biehate k inému evan­jeliu.

Bible21

6 Žasnu, jak rych­le se uchylujete od To­ho, který vás po­vo­lal Kri­stovou mi­lostí, k jiné­mu evange­liu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček