EkumenickýGalatským1,21

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Galatským 1:21

Po­tom som šiel do krajov Sýrie a Cilície.


Verš v kontexte

20 Boh mi je sved­kom, že ne­klamem, čo vám píšem. 21 Po­tom som šiel do krajov Sýrie a Cilície. 22 Ale Kris­tove cir­kvi v Judsku ma osob­ne ne­poz­nali.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Po­tom som prišiel do krajov Sýrie a Cilície.

Evanjelický

21 Po­tom šiel som do krajín Sýrie a Cilície.

Ekumenický

21 Po­tom som šiel do krajov Sýrie a Cilície.

Bible21

21 Po­té jsem ode­šel do Sýrie a Ki­likie.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček