EkumenickýGalatským1,19

Galatským 1:19

Iného z apoštolov som ne­videl, iba Jakuba, Pánov­ho brata.


Verš v kontexte

18 Po­tom po troch rokoch som od­išiel do Jeruzalema, aby som po­znal Kéfasa, a zo­stal som u neho pät­násť dní. 19 Iného z apoštolov som ne­videl, iba Jakuba, Pánov­ho brata. 20 Boh mi je sved­kom, že ne­klamem, čo vám píšem.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A iného z apoštolov som ne­videl ok­rem Jakoba, brata Pánov­ho.

Evanjelický

19 Iného z apoštolov som ne­videl, ak len nie Jakuba, brata Pánov­ho.

Ekumenický

19 Iného z apoštolov som ne­videl, iba Jakuba, Pánov­ho brata.

Bible21

19 ale s žádným jiným apošto­lem jsem se ne­setkal, kro­mě Ja­ku­ba, Pánova bra­t­ra.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček