EkumenickýGalatským1,12

Galatským 1:12

Ja som ho totiž ne­prev­zal, ani som sa mu nenau­čil od človeka, ale pro­stred­níc­tvom zjavenia Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

11 Bratia, pri­pomínam vám, že evan­jelium, ktoré som vám hlásal, ne­pochádza od človeka. 12 Ja som ho totiž ne­prev­zal, ani som sa mu nenau­čil od človeka, ale pro­stred­níc­tvom zjavenia Ježiša Kris­ta. 13 Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve; že som nad­mieru prena­sledoval a ničil Božiu cir­kev.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 lebo som ho ani ja ne­prijal od človeka ani ma nemu nenau­čil človek, ale som ho do­stal skrze zjavenie Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

12 Lebo ani ja som ho ne­prev­zal od človeka, ani som sa mu nenau­čil, ale (som ho prijal) zjavením Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

12 Ja som ho totiž ne­prev­zal, ani som sa mu nenau­čil od človeka, ale pro­stred­níc­tvom zjavenia Ježiša Kris­ta.

Bible21

12 Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zje­vení Ježíše Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček