EkumenickýFilipským2,6

Filipským 2:6

On, hoci mal Božiu podobu, svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za ulúpenú vec,


Verš v kontexte

5 Maj­te v sebe také zmýšľanie, aké zod­povedá životu v Kristovi Ježišovi: 6 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za ulúpenú vec, 7 ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služob­níka a stal sa jed­ným z ľudí,

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 ktorý súc v podobe Boha ne­považoval toho za lúpež byť rov­ný Bohu,

Evanjelický

6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za lúpež,

Ekumenický

6 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za ulúpenú vec,

Bible21

6 Ačko­li sdí­lel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček