EkumenickýFilipským2,5

Filipským 2:5

Maj­te v sebe také zmýšľanie, aké zod­povedá životu v Kristovi Ježišovi:


Verš v kontexte

4 a ne­vyhľadávaj­te iba svoje záuj­my, ale aj záuj­my druhých. 5 Maj­te v sebe také zmýšľanie, aké zod­povedá životu v Kristovi Ježišovi: 6 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za ulúpenú vec,

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

5 Tak zmýšľaj­te medzi sebou, ako aj Ježiš Kris­tus,

Ekumenický

5 Maj­te v sebe také zmýšľanie, aké zod­povedá životu v Kristovi Ježišovi:

Bible21

5 Smýš­lej­te tak, jak smýš­lel Kri­stus Ježíš:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček