EkumenickýFilipským1,30

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filipským 1:30

Vediete pred­sa taký is­tý zápas, aký ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate.


Verš v kontexte

28 Protiv­níkom sa nedaj­te ničím za­strašiť! To bude znamením od Boha — im, že za­hynú, ale vám, že budete spasení. 29 Veď vám sa do­stala milosť pre Kris­ta, aby ste v neho nielen verili, ale za neho aj tr­peli. 30 Vediete pred­sa taký is­tý zápas, aký ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 majúc ten is­tý boj, aký ste videli pri mne, a o jakom i teraz čujete pri mne.

Evanjelický

30 Veď je to pre vás ten is­tý boj, ktorý ste videli pri mne a o ktorom teraz počúvate.

Ekumenický

30 Vediete pred­sa taký is­tý zápas, aký ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate.

Bible21

30 Svádí­te stejný boj, jaký jste vi­dě­li u mě, a jak slyší­te, vedu jej i na­dále.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček