EkumenickýFilipským1,27

Filipským 1:27

Len žite tak, ako to zod­povedá Kris­tov­mu evan­jeliu, aby som — či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený — počul o vás, že pev­ne stojíte v jednom duchu a svor­ne bojujete za vieru v evanjelium.


Verš v kontexte

26 aby ste sa mnou moh­li ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám. 27 Len žite tak, ako to zod­povedá Kris­tov­mu evan­jeliu, aby som — či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený — počul o vás, že pev­ne stojíte v jednom duchu a svor­ne bojujete za vieru v evanjelium. 28 Protiv­níkom sa nedaj­te ničím za­strašiť! To bude znamením od Boha — im, že za­hynú, ale vám, že budete spasení.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Len ob­cuj­te tak, aby to bolo hodno evan­jelia Kris­tov­ho, aby som, či už keď prij­dem a vidím vás, a či súc ne­prítom­ný počul o vás, že stojíte v jed­nom duchu jed­nou dušou spolu zápasiac za vieru evan­jelia

Evanjelický

27 Len nažívaj­te tak, ako je hod­né evan­jelia Kris­tov­ho, aby - či keď prídem a vás uvidím, či keď som vzdialený - počul som len to o vás, že stojíte v jed­nom Duchu a spolu ako jed­na duša bojujete za vieru v evan­jelium.

Ekumenický

27 Len žite tak, ako to zod­povedá Kris­tov­mu evan­jeliu, aby som — či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený — počul o vás, že pev­ne stojíte v jednom duchu a svor­ne bojujete za vieru v evanjelium.

Bible21

27 Jen pro­sím, abys­te svým jednáním děla­li čest Kri­stovu evange­liu. Když k vám při­jdu, rád bych vi­děl (a když ne­při­jdu, alespoň o vás slyšel), že pevně sto­jí­te v jednom du­chu a že spo­lečně jako jed­na duše ve­dete zápas o ví­ru evange­lia.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček