EkumenickýFilipským1,22

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filipským 1:22

Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plod­nú prácu, ne­viem, čo si zvoliť.


Verš v kontexte

21 Veď pre mňa žiť je Kris­tus a umrieť je zisk. 22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plod­nú prácu, ne­viem, čo si zvoliť. 23 Ťahá ma to na obe strany: Túžim zo­mrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, ne­vedel by som povedať, čo by som vy­volil.

Evanjelický

22 Ale ak (ďalej) žiť v tele - znamená to pre mňa plod­nú prácu, a ne­viem, čo si radšej voliť.

Ekumenický

22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plod­nú prácu, ne­viem, čo si zvoliť.

Bible21

22 Zůstanu-li naživu v tom­to těle, zna­mená to pro mě plodnou práci. Pro­to ne­vím, če­mu dát přednost,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček