EkumenickýFilipským1,18

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filipským 1:18

Čo na tom! Len nech sa akým­koľvek spôsobom, či na­oko, alebo úp­rim­ne, zves­tuje Kris­tus. Z toho sa teším a aj sa budem tešiť.


Verš v kontexte

17 iní však ohlasujú Kris­ta z hašterivosti, nie úp­rim­ne, lebo si mys­lia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. 18 Čo na tom! Len nech sa akým­koľvek spôsobom, či na­oko, alebo úp­rim­ne, zves­tuje Kris­tus. Z toho sa teším a aj sa budem tešiť. 19 Viem pred­sa, že mi to po­slúži na spásu pre vašu mod­lit­bu a po­moc Ducha Ježiša Kris­ta.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale čože? Však akým­koľvek už spôsobom, buď pod zámien­kou buď v prav­de, Kris­tus sa zves­tuje, a tomu sa radujem, ale sa i budem radovať,

Evanjelický

18 Ale čo? Nech sa len Kris­tus zves­tuje akokoľvek, či na­oko a či úp­rim­ne, ja sa tomu len teším a budem tešiť.

Ekumenický

18 Čo na tom! Len nech sa akým­koľvek spôsobom, či na­oko, alebo úp­rim­ne, zves­tuje Kris­tus. Z toho sa teším a aj sa budem tešiť.

Bible21

18 Ale co na tom! Hlavně že se jakýmko­li způso­bem, ať už naoko nebo oprav­dově, káže Kristus. Raduji se tedy a budu se ra­dovat i na­dále, ne­boť

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček