EkumenickýFilipským1,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filipským 1:13

V celej vlád­nej budove aj medzi všet­kými os­tat­nými sa stalo známym, že ma väz­nia pre Kris­ta.


Verš v kontexte

12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evan­jelia pros­pelo. 13 V celej vlád­nej budove aj medzi všet­kými os­tat­nými sa stalo známym, že ma väz­nia pre Kris­ta. 14 Mnohí z bratov v Pánovi, po­sil­není mojimi putami, v dôvere od­vážnejšie a bez strachu hlásajú Slovo.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 takže sa moje putá staly zjav­nými v Kris­tovi v celom prätóriu aj os­tat­ným všet­kým.

Evanjelický

13 a to tým, že sa rozh­lásilo po celej strážnici aj medzi všet­kými os­tat­nými, že ma väz­nia pre Kris­ta,

Ekumenický

13 V celej vlád­nej budove aj medzi všet­kými os­tat­nými sa stalo známym, že ma väz­nia pre Kris­ta.

Bible21

13 Ce­lý palác i všich­ni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček