EkumenickýFilipským1,10

Filipským 1:10

aby ste boli schop­ní rozo­znávať, čo je hlav­né, a aby ste boli čis­tí a bez úhony pre Kris­tov deň,


Verš v kontexte

9 Mod­lím sa, aby vaša lás­ka čoraz väčšmi rá­stla v poznaní a v každej skúsenos­ti, 10 aby ste boli schop­ní rozo­znávať, čo je hlav­né, a aby ste boli čis­tí a bez úhony pre Kris­tov deň, 11 na­pl­není ovocím spravod­livos­ti, ktoré je skr­ze Ježiša Kris­ta na Božiu slávu a chválu.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 aby ste boli schop­ní po­súdiť, čo je dob­ré a čo nie, aby ste boli čis­tí a pros­tí úrazu na deň Kris­tov,

Evanjelický

10 aby ste tak boli schop­ní rozo­znávať, čo je hlav­né, a boli ste čis­tí a bez úhony na deň Kris­tov,

Ekumenický

10 aby ste boli schop­ní rozo­znávať, čo je hlav­né, a aby ste boli čis­tí a bez úhony pre Kris­tov deň,

Bible21

10 abys­te umě­li ro­ze­z­nat, co je správné, abys­te byli ryzí a bez­úhonní až do Kri­stova dne

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček