EkumenickýFilipským1,1

Filipským 1:1

Pavol a Timotej, služob­níci Ježiša Kris­ta, všet­kým svätým v Kristovi Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj bis­kupom a diakonom.


Verš v kontexte

1 Pavol a Timotej, služob­níci Ježiša Kris­ta, všet­kým svätým v Kristovi Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj bis­kupom a diakonom. 2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam,

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel a Timote­us, sluhovia Ježiša Kris­ta, všet­kým svätým v Kris­tu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách s do­zor­cami a diakon­mi:

Evanjelický

1 Pavel a Timote­os, služob­níci Kris­ta Ježiša, všet­kým svätým v Kris­tovi Ježišovi vo Filipis, aj bis­kupom a diakonom.

Ekumenický

1 Pavol a Timotej, služob­níci Ježiša Kris­ta, všet­kým svätým v Kristovi Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj bis­kupom a diakonom.

Bible21

1 Pavel a Ti­mo­te­us, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kri­stu Ježíši, kteří jsou ve Fi­lipech, se správ­ci a služebníky:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček