EkumenickýFilemonovi1,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filemonovi 1:9

pre lás­ku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Kris­ta radšej prosím:


Verš v kontexte

8 Hoci by som ti v Kristovi mohol smelo roz­kázať, čo máš urobiť, 9 pre lás­ku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Kris­ta radšej prosím: 10 Prosím ťa za svoje dieťa Onezima, ktorého som splodil v putách.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 pre lás­ku radšej prosím súc taký jako starý Pavel a teraz i väzeň Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

9 pre lás­ku radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Kris­ta Ježiša,

Ekumenický

9 pre lás­ku ja, Pavol, starec a teraz i väzeň pre Ježiša Kris­ta radšej prosím:

Bible21

9 pro lás­ku radě­ji pro­sím – já Pavel, už stařec a teď také vězeň Krista Ježíše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček