EkumenickýFilemonovi1,7

Filemonovi 1:7

Veľmi som sa totiž za­radoval a po­vzbudil z tvojej lás­ky, brat môj, pre­tože sa vďaka tebe os­viežili srd­cia svätých.


Verš v kontexte

6 Kiežby sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v tom, že spoz­náš, čo všet­ko dob­ré môžeme urobiť pre Kris­ta. 7 Veľmi som sa totiž za­radoval a po­vzbudil z tvojej lás­ky, brat môj, pre­tože sa vďaka tebe os­viežili srd­cia svätých. 8 Hoci by som ti v Kristovi mohol smelo roz­kázať, čo máš urobiť,

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo máme veľkú radosť a po­tešenie z tvojej lás­ky, že tebou okrialy srd­cia svätých, bratu.

Evanjelický

7 Brat môj, veľmi som sa totiž za­radoval a po­tešil z tvojej lás­ky, ktorou os­viežuješ srd­cia svätých .

Ekumenický

7 Veľmi som sa totiž za­radoval a po­vzbudil z tvojej lás­ky, brat môj, pre­tože sa vďaka tebe os­viežili srd­cia svätých.

Bible21

7 Tvá lás­ka nám přináší ve­likou ra­dost a po­vzbu­zení, bratře, ne­boť jsi po­těšil srd­ce svatých.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček