EkumenickýFilemonovi1,6

Filemonovi 1:6

Kiežby sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v tom, že spoz­náš, čo všet­ko dob­ré môžeme urobiť pre Kris­ta.


Verš v kontexte

5 keď počúvam o tvojej lás­ke a viere, ktorú máš v Pána Ježiša a pre dob­ro všet­kých svätých. 6 Kiežby sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v tom, že spoz­náš, čo všet­ko dob­ré môžeme urobiť pre Kris­ta. 7 Veľmi som sa totiž za­radoval a po­vzbudil z tvojej lás­ky, brat môj, pre­tože sa vďaka tebe os­viežili srd­cia svätých.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 aby obecen­stvo tvojej viery bolo účin­né po­znaním všet­kého dob­rého, ktoré je vo vás cieľom Kris­ta Ježiša.

Evanjelický

6 (a prosím), aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala po­znávaním všet­kého dob­rého, ktoré je v nás a smeruje ku Kris­tovi.

Ekumenický

6 Kiežby sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v tom, že spoz­náš, čo všet­ko dob­ré môžeme urobiť pre Kris­ta.

Bible21

6 Mod­lím se, aby se sdílení tvé ví­ry na­plno pro­jevi­lo díky po­znání vše­ho dob­rého, co má­me v Kri­stu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček