EkumenickýFilemonovi1,24

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filemonovi 1:24

aj moji spolu­pracov­níci Marek, Aris­tar­chos, Démas a Lukáš.


Verš v kontexte

23 Po­zdravuje ťa Epaf­ras, môj spolu­väzeň v Kristovi Ježišovi, 24 aj moji spolu­pracov­níci Marek, Aris­tar­chos, Démas a Lukáš. 25 Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je s vaším duchom.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Marek, Aris­tar­chus, Démas, Lukáš, moji spolu­pracov­níci.

Evanjelický

24 Marek, Aris­tar­chos, Démas a Lukáš, moji spolu­pracov­níci.

Ekumenický

24 aj moji spolu­pracov­níci Marek, Aris­tar­chos, Démas a Lukáš.

Bible21

24 a moji spo­lu­pracovníci Ma­rek, Ari­star­chos, Dé­mas a Lukáš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček