EkumenickýFilemonovi1,21

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filemonovi 1:21

Písal som ti v dôvere v tvoju po­slušnosť; veď viem, že urobíš aj viac, ako hovorím.


Verš v kontexte

20 Áno, brat, kiežby som mal z teba úžitok v Pánovi. Po­teš moje srd­ce v Kristovi! 21 Písal som ti v dôvere v tvoju po­slušnosť; veď viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. 22 Súčas­ne však prosím: Pri­prav mi po­hos­tin­né prís­trešie. Lebo dúfam, že pre vaše mod­lit­by vám budem vrátený ako dar.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Dôverujúc tvojej po­slušnos­ti som ti to napísal vediac, že urobíš aj nad to, čo hovorím.

Evanjelický

21 Písal som ti v dôvere, že ma po­slúch­neš, a viem, že urobíš aj viac, ako hovorím.

Ekumenický

21 Písal som ti v dôvere v tvoju po­slušnosť; veď viem, že urobíš aj viac, ako hovorím.

Bible21

21 Píšu ti v jisto­tě o tvé po­s­lušnosti a vím, že uděláš více, než žádám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček