EkumenickýFilemonovi1,19

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filemonovi 1:19

Ja, Pavol, píšem vlast­nou rukou; ja to za­platím. Nech­cel by som ti pri­pomínať, že si mi dlžen aj samého seba.


Verš v kontexte

18 Ak ťa však v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen, pri­píš to na môj účet. 19 Ja, Pavol, píšem vlast­nou rukou; ja to za­platím. Nech­cel by som ti pri­pomínať, že si mi dlžen aj samého seba. 20 Áno, brat, kiežby som mal z teba úžitok v Pánovi. Po­teš moje srd­ce v Kristovi!

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Ja, Pavel, som to napísal vlast­nou rukou, ja za­platím, aby som ti ne­povedal, že si mi aj sám seba dlžný.

Evanjelický

19 ja, Pavel, písal som to vlast­nou rukou, ja za­platím. Nech­cel by som ti pri­pomínať, že si mi dlžen aj sám seba.

Ekumenický

19 Ja, Pavol, píšem vlast­nou rukou; ja to za­platím. Nech­cel by som ti pri­pomínať, že si mi dlžen aj samého seba.

Bible21

19 TOTO PÍŠU JÁ PAVEL SVOU VLASTNÍ RU­KOU: JÁ TO ZA­PLATÍM! Snad ti ne­mu­sím připo­mínat, že mi dlužíš i sám se­be.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček