EkumenickýFilemonovi1,13

Filemonovi 1:13

Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi na­mies­to teba po­sluhoval, keď som v putách pre evan­jelium.


Verš v kontexte

12 Po­slal som ti ho na­späť, je mi drahý ako moje srd­ce. 13 Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi na­mies­to teba po­sluhoval, keď som v putách pre evan­jelium. 14 Ale nech­cel som urobiť nič bez tvoj­ho sú­hlasu, aby tvoja dob­rota nebola vy­nútená, ale dob­rovoľná.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 ktorého som ja chcel pod­ržať u seba, aby mi za teba slúžil v putách evan­jelia,

Evanjelický

13 Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi mies­to teba po­sluhoval, keď som v putách pre evan­jelium,

Ekumenický

13 Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi na­mies­to teba po­sluhoval, keď som v putách pre evan­jelium.

Bible21

13 Chtěl jsem si ho ne­chat u se­be, aby mi v mém vězení pro evange­li­um sloužil místo te­be,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček