EkumenickýFilemonovi1,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Filemonovi 1:12

Po­slal som ti ho na­späť, je mi drahý ako moje srd­ce.


Verš v kontexte

11 Kedysi ti bol ne­užitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. 12 Po­slal som ti ho na­späť, je mi drahý ako moje srd­ce. 13 Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi na­mies­to teba po­sluhoval, keď som v putách pre evan­jelium.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 a ty ho, to jest moje srd­ce, prij­mi,

Evanjelický

12 Po­slal som ti ho, [a ty ho prij­mi ako] moje srd­ce.

Ekumenický

12 Po­slal som ti ho na­späť, je mi drahý ako moje srd­ce.

Bible21

12 Po­sílám ti ho zpět jako své vlastní srd­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček