EkumenickýFilemonovi1,11

Filemonovi 1:11

Kedysi ti bol ne­užitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne.


Verš v kontexte

10 Prosím ťa za svoje dieťa Onezima, ktorého som splodil v putách. 11 Kedysi ti bol ne­užitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. 12 Po­slal som ti ho na­späť, je mi drahý ako moje srd­ce.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 ktorý ti bol kedysi ne­užitočný, ale teraz tebe i mne užitočný, ktorého som ti zase po­slal,

Evanjelický

11 Bol ti síce kedysi ne­užitočný, ale teraz je užitočný aj tebe aj mne.

Ekumenický

11 Kedysi ti bol ne­užitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne.

Bible21

11 který ti kdy­si ne­byl pro­spěšný, ale nyní je vel­mi pro­spěšný to­bě i mně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček