EkumenickýEzechiel6,9

Ezechiel 6:9

Tí, ktorí z vás unik­nú, roz­pomenú sa na mňa medzi národ­mi, kam boli od­vedení do zajatia. Zlomím ich smil­né srd­ce, ktoré od­stúpilo odo mňa, a oslepím ich oči, ktoré chlip­ne hľadeli za svojimi mod­lami. Zhnusia sa sami sebe pre svoje zlo, pre všet­ky svoje ohav­nos­ti.


Verš v kontexte

8 Keď budete rozp­týlení po krajinách, ponechám si z vás zvyšok medzi národ­mi. Budete mať takých, ktorí unik­nú meču. 9 Tí, ktorí z vás unik­nú, roz­pomenú sa na mňa medzi národ­mi, kam boli od­vedení do zajatia. Zlomím ich smil­né srd­ce, ktoré od­stúpilo odo mňa, a oslepím ich oči, ktoré chlip­ne hľadeli za svojimi mod­lami. Zhnusia sa sami sebe pre svoje zlo, pre všet­ky svoje ohav­nos­ti. 10 Až keď do­pus­tím na nich túto po­hromu, po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin a nadar­mo som nehovoril.

späť na Ezechiel, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 A vaši unik­lí sa budú roz­pomínať na mňa medzi národami, kam budú zajatí, keď si skrúšim ich srd­ce, od­dané smils­tvu, ktoré od­stúpilo odo mňa, a ich oči, ktoré smil­nily chodiac za ich ukydanými boh­mi, a budú sa sami sebe ošk­liviť pre nešľachet­nos­ti, ktoré páchali, čo do všet­kých ich ohav­nos­tí.

Evanjelický

9 tí, ktorí z vás unik­nú, roz­pomenú sa na mňa medzi národ­mi, kam boli od­vedení do zajatia; zlomím ich smil­né srd­ce, ktoré od­stúpilo odo mňa, aj ich oči, ktoré chlip­ne hľadeli za svojimi mod­lami; zošk­livia sa sami sebe pre zlé veci, pre všet­ky svoje ohav­nos­ti.

Ekumenický

9 Tí, ktorí z vás unik­nú, roz­pomenú sa na mňa medzi národ­mi, kam boli od­vedení do zajatia. Zlomím ich smil­né srd­ce, ktoré od­stúpilo odo mňa, a oslepím ich oči, ktoré chlip­ne hľadeli za svojimi mod­lami. Zhnusia sa sami sebe pre svoje zlo, pre všet­ky svoje ohav­nos­ti.

Bible21

9 Vaši utečen­ci si pak v za­jetí mezi náro­dy vzpo­menou na mě – na to, jak jsem se trápil nad je­jich smilným srd­cem, které se od­vrá­ti­lo ode mě, a nad je­jich oči­ma smilně šilhající­ma po hnu­sných mod­lách. Teh­dy se kvů­li všem svým špatnos­tem a ohavnos­tem bu­dou ošklivit sami sobě

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček